»Estetska vzgoja preko umetnosti: formativni kontekst moderne koncepcije umetnosti«, predavanje Kaje Kraner

V četrtek, 21. 11. 2019, ob 18.00 vas vabimo na prvo iz sklopa treh predavanj, ki bodo potekala v Galeriji K18 in se bodo osredotočila na izsek zgodovine idej v okviru estetike, filozofije, umetnostne zgodovine in teorije umetnosti s stališča konceptualizacij sodobne umetnosti.

Predavanje bo razprlo problemsko polje estetske vzgoje, ki postane relevantno tudi za umetnostne prakse od druge polovice 20. stoletja naprej. Pojem ‘estetske vzgoje’ se pri tem navezuje na ideje o civilizacijskih, kultivirajočih, disciplinirajočih potencialih umetnosti, ki jih je mogoče detektirati že od obdobja antike. Iz tega razloga se bo osredotočilo na nekatere specifike estetske vzgoje preko umetnosti v formativnem obdobju moderne koncepcije umetnosti.

Drugo predavanje naslovljeno »Zgodovina povezave umetnosti in zgodovine: na prehodu iz 19. v 20. stoletje in v sodobnosti«, ki bo predvidoma v četrtek 13. 12. 2019, se bo osredotočilo na epistemološko bazo umetnostne zgodovine in orisalo premene v zgodovinjenju v okviru sodobne umetnosti. Tretje predavanje naslovljeno »Modernizem – sodobna umetnost – post-sodobnost«, ki bo predvidoma v četrtek 20. 12. 2019, se bo osredotočilo na primerjavo splošne estetike umetnostnega dela v okviru modernizma, sodobne umetnosti in vzpostavljajočih se konceptualizacij postsodobne umetnosti.

Predavanja bo vodila Kaja Kraner, ki zaključuje doktorski študij Humanističnih študij na AMEU-ISH, deluje kot piska in neodvisna raziskovalka na področju sodobnih umetnosti, je članica uredniškega odbora revije ŠUM in redaktorica oddaje Art-area na Radiu Študent.

Priporočena (dodatna) literatura:
Michel Foucault, »Volja do znanja« V Zgodovina seksualnosti: 1-3, Ljubljana: Založba ŠKUC, 2010, str. 9-50.
Pavel Gantar, »Uvod« V Aristoteles, Poetika, Ljubljana: Študentska založba, 2012, str. 11-68.
Andrew Hewitt, »Uvod: družbena koreografija in estetski kontinuum« V Družbena koreografija: ideologija kot performans v plesu in vsakdanjem gibanju, Ljubljana: Maska, 2017, str. 7-41.
Friedrich Schiller, O estetski vzgoji človeka: v vrsti pisem, Ljubljana: Študentska založba, 2003.
Jure Simoniti, »Schiller kot estetika Kantove etike« V Spisi o etiki in estetiki, 129–160, Ljubljana: Krtina, 2005.

Datum: 
četrtek, 21. 11. 2019 18:00
Vstopnina: 
brez vstopnine
Lokacija: 
Galerija K18, Koroška cesta 18, 2000 Maribor, Slovenia
Tip: 
Predavanje