Tkanja

Tkal?ti: pog. 1. delati s prepletanjem, povezovanjem: tkalili so nove programe / podporno okolje tkali 2. nastanjanje, vznikanje ne?esa: tkalili so nove ideje / spremembe so tkalile 3. oblikovanje, klesanje nastalega: skupaj so tkalili lokalno okolje 4. povezovanje razli?nih delcev v ve?je enote s kri?anjem: skupnost je tkalila v Tkalki
Tkanja je moderiran magazinski prikaz dogajanja v Tkalki, skupnostnem razvojnem centru, ki stanuje v Tkalskem prehodu 4, v Mariboru. V Tkalki domuje 27 organizacij in pribli?no 117 posameznikov, v Tkanju pa je mo? pridobiti pregledne informacije o aktivnostih vseh uporabnikov.

Oddajo pripravljata Petra Juri? in Borut Osonkar. 

Petra Peternel, 23. 6. 2015 10:17, Tkanja

V tokratni oddaji predstavljamo in napovedujemo ... vse kar se ima zgoditi v poletnem vrve?u v Tkalki - poLENTni kino, delavnice in usposabljanja. Vse tisto kar se zgodi za odprtimi vrati z vro?ino nabito alternativne poslovne stavbe. Razen danes, danes jo bo?a in mokri de?. 

Borut Osonkar, 2. 6. 2015 13:19, Tkanja

Precej sva govorila o starih kolesih in novi zadrugi. Pa o Romih in sre?i. O slednji kar dvakrat. Berite spodaj, ?e ste zamudili s prisluhom. Sicer vsak torek ob enajsti uri.

V studiu sva gostila Shemsedina Berisho iz dru?tva Frekvenca, ki je pojasnil rabo izraza Rom, ter kratko opisal zgodovino Romov v Mariboru. Redko sli?ano in iz prve roke.

Prav tako sva gostila predstavnika dru?tva Mariborska kolesarska mre?e, Josipa Rotarja in Andreja Firma. Predstavila stra tri zanimive projekte:

Borut Osonkar, 26. 5. 2015 13:12, Tkanja

... ali samoobramba?

Pa ne gre samo za prehransko samopreskrbo, dodat je treba ?e energetsko in tudi digitalno samopreskrbo. V dana?nji oddaji je bil poudarek predvsem na prehranski, dajmo re?i, samoza??iti. O njej je govoril gost Iztok Erjavec iz In?tituta Intercer, prebivalcev Tkalke, ve? o njihovem delovanju na http://instituteintercer.org/.

Sicer smo v Tkalki v minulem tedni uspe?no izvedli te?aj varnosti pri delu in po?arne varnosti. Preizkusili smo tudi ga?enje ognja in uspeli neza?gati Tkalke.

Borut Osonkar, 19. 5. 2015 11:00, Tkanja

Prva obletnica zmage? Zmage nad kom, pravzaprav? Naj vpra?anje ostane odprto. Vsekakor je dejstvo, da je prav v ?asu izvajanja oddajem, torej ob 11.15. uri, pred enim letom bila podpisana pogodba o najemu Tkalke med lastnico Mestno ob?ino Maribor in Javnim zavodom za turizem Maribor - Pohorje.

Borut Osonkar, 5. 5. 2015 15:10, Tkanja

Tudi prihajajo?i torek ob 11.00 obve??amo o dogajanju v Tkalki - mariborskem Skupnostnem razvojnem centru v Tkalskem prehodu 4. Kjer vzpostavljamo in preizku?amo nove dru?bene prakse (v?asih praske) in alternativne ekonomije na podro?ju zaposlovanja, podjetni?tva, socialnega podjetni?tva, zadru?ni?tva in novih tehnologij.

Petra Peternel, 5. 5. 2015 08:40, Tkanja

Poprvomajsko vzdu?je in harmonike na praznik dela - tokrat o praznovanju praznovanju praznika dela, o soustvarjanju delovnih mest in sodelovanju. Predstavili smo prvi projekt iz Tkalke (alternativna poslovna stavba v Mariboru), ki bo postal del crowdfunding plaftorme Kickstarter, kjer ?eli ekipa Origo financirati svoj kreativni projekt in inovativni izdelek. Ob tem pa zaklju?ili, da si ?elimo dostojnega dela. 

?ivel prvi maj! ?ivela prva Tkalka! 

Petra Peternel, 5. 5. 2015 08:23, Tkanja

V tokratnih Tkanjih kratek pregled novic in zanimivosti iz alternativne poslovne stavbe - Tkalke - o vladnih projektnih skupinah, odslu?enih kolesih, spro??enem petku aka casual friday, coworkingu ... Govorili smo o drugem Urbanem Hackathonu Maribor, kjer so se lotevali o?ivitve Koro?ke ceste. Nadaljevali pa s prora?unskimi postavkami MOM, kjer se podporno okolje za socialno podjetni?tvo in dru?beno inoviranje sprva ni zna?lo.    

Borut Osonkar, 8. 4. 2015 12:12, Tkanja

V torek, 14. aprila, ob 11., bo tema oddaje (tudi dru?beni) dizajn v Tkalki.

Gostili bomo Andrejo Kuhar iz CAAP, varuhinjo prostorov in oblik v Tkalki, ki bo govorila o povezovanju dizajna infrastrukturne komunikacije in dru?benega dizajna v Tkalki

Monika Hlevnjak iz Zavod za turizem Maribor - Pohorje bo predstavila najve?ji slovenski (talni) mozaik iz ve? kot milijon delov. V petek bo otvoritev v Hi?i stare trte.

Prav tako bomo zavrteli glasbeno ?eljo stanovalca Tkalke, tokrat bodo to The Beatles z Yer blues. ?e pomnite?