Risanka

Luka Cvetko, 6. 6. 2014 10:19, Risanka

Ne bi bilo produktivneje in bolj u?inkovito, ?e bi volili stroji in ne dr?avljani? Referendum, evropske volitve, pred?asne dr?avnozborske volitve, dve novi stranki. Toliko nedelj, kot bomo jih letos pre?iveli za volilnimi listi?i, ?e nismo! Ker se nam dozdeva, da sedanje politi?no telo ni ve? pri mo?i in verjamemo v digitalizacijo, industrializacijo in robotiko, menimo, da nam lahko pomaga tehnologija. Nenazaydnje je ?lo po iznajdbi teko?ega traku, stroja za ra?unanje (ra?unalnika) in radia, kakopak, vse na bolj?e! Nari?ite nov politi?ni aparat.

Luka Cvetko, 28. 4. 2014 14:36, Risanka

Mestna ob?ina Ljubljana je Bi-ko-feju prepovedala kulturne dogodke zunaj prostorov in jih pirkraj?ala za nekaj ur dovoljenega obratovanja, so?asno pa snovalci mariborskega Lenta ?emerno vkup krampajo dinarje, ki jih za tako kulturo no?e dati ne Ministrstvo za kulturo niti Mestna ob?ina Maribor. Ostanejo nam spalna, tiha in prazna mestna jedra. Razpisujemo delovna mesta arhitektov (m/?) novega mestnega jedra! Naj se v 228. risbi izri?e, kak?na bo novodobna kulturna ponudba v metih de?ele Kranjske! 

Leon Vovk, 28. 3. 2014 11:10, Risanka

V tokratnji risanki bomo risali ekstremiste in demonstracije, v katerih se ekstremisti po?utijo kot doma. V Egiptu na smrt obsodijo kar 529 podpornikov ekstremisti?ne Muslimanske bratov??ine, v ?ilu se prav sedaj udejanjajo, da ne bi vlada novope?ene predsednice pozabila svojih obljub, v Venezueli pa imajo ekstremiste kar v samem vrhu, namre? aretirali so tri generale vojnega letalstva.

Luka Cvetko, 21. 3. 2014 11:25, Risanka

Mati Rusija je odlo?ila opozoriti nase na res mogo?en na?in. S pripojitvijo Krima in morebitnimi drugimi ozemeljskimi apetiti (da seveda drznih gospodarsko-politi?nih potez druge sorte sploh ne omenjamo), je ?as, da Mati dobijo novo himno.

Vodite svin?nik Dr. Horowitza in zlate prste gospe Profesor v Risanki Radia ?tudent!

Poslu?ajte celotno diskografijo Muzikalov

Luka Cvetko, 28. 2. 2014 14:49, Risanka

Bli?a se pustni ?as in z njim tudi ?as pustnih nor?ij. ?e zmikavti kradejo po klubih brez mask, kako bo ?ele tisti dan, ko bodo lahko brezskrbno nosili maske? Katera maska bi bila najbolj primerna za krajo, katera maska ima najmanj potenciala? Kateri klub bo na udaru tokrat? Je res maska Pike Nogavi?ke nevarna ali je bolj nevaren konj? In kaj se bo zgodilo ko bodo padle maske? Prognoze leto?nje ma?kerade ri?emo ta petek ob 12:00 na 89,3 MHz v Ljubljani in 95,9 MHz v Mariboru. Kli?ite (02) 707 2003.