Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.

Andrej Kurnik, 13. 3. 2015 16:56, Polizika

Desnica se mobilizira. Njen cilj je zru?iti nov dru?inski zakonik, ki v pravicah izena?uje razno in istospolna partnerstva. Sredstvo, s katerim ?elijo to dose?i, je instrument neposredne demokracije, referendum. Mobilizirajo se tudi podporniki nove zakonske ureditve. Odprlo se je boji??e, ki bo v prihodnje v veliki meri dolo?alo politi?no dinamiko.

Zoon Politikon, 13. 3. 2015 13:37, Polizika

Pred pribli?no ?tiridesetimi leti so takratni poslanci sprejeli zakon, ki je dovoljeval Zahrbtne?em posvajanje otrok. Upam, da ta pri?anja, ko danes v teh mavri?astih ?asih ? na tem ro?natem vlaku v Srbijo ? to pi?em, najdejo kak?na rodna in plodna tla. To danes so res grozni ?asi! To so ?asi, huj?i od tistih svin?enih ?asov in ?asov ?elezne zavese, o katerih je pripovedoval moj dedek. To ni hladna vojna, to ni niti vojna, saj je bitka ?e zdavnaj izgubljena. To so preprosto topli ?asi.

Emina Koren, 9. 3. 2015 13:59, Polizika

Lep pozdrav in ponovno dobrodo?li v moji ponedeljkovi poliziki. Glede na to, da je bil v?eraj 8. marec, ne bo te?ko uganiti o ?em mislim govoriti.

Danes ?elim razpredati o dnevu ?ena. Ja, dali so nam en dan v letu, ki ga lahko slovimo in morda nam stisnejo ?e kak pu?eljc v roke, da se razne?imo in damo potem do naslednjega leta mir.

Rene Suša, 6. 3. 2015 18:24, Polizika

Te dni je spokojni mir na?e de?elice razburkala novela Zakona o zakonski zvezi in dru?inskih razmerjih. Po uspe?nem glasovanju v parlamentu so z 51 glasovi za in 28 proti istospolni pari dobili pravico skleniti zakonsko zvezo, kar pomeni, da bo imeli od sedaj naprej istospolni zakonski pari enake pravice in dol?nosti, kot vsi ostali zakonski pari. Kot je bilo pri?akovati, zadeva seveda ni bila vsem pogodu, zato se je na t.i. Dan ljubezni pred parlamentom zbrala kar impresivna mno?ica ljudi, ki je pri?la izraziti svoje nestrinjanje z novelo zakona, sode?

Zoon Politikon, 27. 2. 2015 18:28, Polizika

Manageristan je de?ela sre?nih, zadovoljnih in zdravih ljudi. Tudi ?enske so v Manageristanu sre?ne, zadovoljne in zdrave. Le da ne rojevajo ve? preve? otrok, ker so pri?le do sklepa, da se to ekonomsko in dru?beno nikakor ne spla?a ve?. Tako se je rodnost v Manageristanu ustavila na optimalni to?ki, ki so jo izra?unali v Centralnem Ekonomisterionu in zna?a enega otroka na mo?kega. Tako vsak mo?ki lahko rodi le enega otroka, ?enske jih lahko imajo ve?, a le pod pogojem, da je vsak izmed teh z drugim mo?kim, kajti v Manageristanu dejansko rojevajo mo?ki in ne ?enske kot se zdi.

Andrej Kurnik, 27. 2. 2015 16:19, Polizika

Obnovljena lendavska sinagoga je bila polna. Vklju?no s stranskimi balkoni. ?lani Civilne iniciative zaustavimo fracking v Sloveniji in drugi uvodni?arji so predstavili svoje argumente proti frackingu v Peti?ovcih. Povod za javno tribuno je bila zelena lu? Agencije za okolje Republike Slovenije (ARSO) lokalnemu naftnemu podjetju in njegovemu multinacionalnemu partnerju za pridobivanje plina s sporno metodo hidravli?nega lomljenja kamenin z nizko prepustnostjo, v katerih se nahaja plin. Kamenine obdelajo s koktajlom vode, kemikalij in peska.

Emina Koren, 23. 2. 2015 13:23, Polizika

Jejhata, jejhata! Pretekli teden res ni bil naklonjen mestecu pod Piramido in njegovim prebival?kom. Ko nam je vendarle ponovno uspelo izpeljati Zlato lisico, se je na?i Tini zalomilo. ?elela je zmagati pred doma?o publiko, pustiti ve?ni vtis prave ?ampijonke, pa ni ?lo. Ljudje so bili ?alostni, vendar nikakor razo?arani saj je na pohorskih strminah pustila svoje srce. Slabo nedeljsko vreme pa je ?e dokon?no zabetoniralo grenek okus v na?ih ustih. Mogo?e bi lahko na? prelesten ?upan rezerviral dobro vreme. Nekdo, ki je tako vsemogo?en kot sam presvetli stvarnik, bi to menda lahko uredil.

Zoon Politikon, 12. 2. 2015 21:49, Polizika

Ne vem, morda sem pa samo jaz v zadregi ko delavko, ki le stoji poleg te t.i. samopostre?ne blagajne pozdravim in se ji po nakupu s kislim nasme?kom zahvalim, ker je nekaj pa? potrebno in dobro re?i, ker se to spodobi. Postavimo moralo in moraliziranje na stran in zadevo odprimo izven teh okvirjev. Zakaj pa se bi ji ? tej delavki ? sploh morali zahvaljevati? Ali je za nas sploh morala vlo?iti kak?no koli?ino truda? Je morala za nas pravzaprav kaj oddelati?

Emina Koren, 9. 2. 2015 13:39, Polizika

Zdravo in dobrodo?li v dana?nji Poliziki, na katero je vplival predvsem dana?nji obisk Ciprasa na Dunaju, kjer mu po vsej verjetnosti ne bodo ponudili Sacher torte, ampak mu bodo postregli z obilico kriti?nih vpra?anj.

Rene Suša, 6. 2. 2015 18:12, Polizika

Jutri bodo v Ljubljani ponovno potekali protesti, tokrat proti privatizaciji ?e zadnjih omembe vrednih podjetij, ki so v dr?avni lasti. In ?eprav si del mene ?eli, da bi na proteste pri?lo veliko ljudi, ki bodo izrazili svoje nestrinjanje s tem resni?no nepotrebnim in nepremi?ljenim podvigom, mi po drugi strani nek glas pri?epetava, da ?tevilo udele?encev v resnici ni kaj prida va?no. Ne zato, ker je ve?ina neko?