Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.

Andrej Kurnik, 11. 7. 2014 14:47, Polizika

??e ene revolucije si ne moremo privo??iti?, je na iniciativo za osvoboditev norosti v osemdesetih letih prej?njega stoletja dejal predstavnik psihiatri?ne stroke in biv?i partizan. Eden od motorjev te iniciative je bil Vito Flaker, raziskovalec, profesor in aktivist, ki je svoje ?ivljenje posvetil boju za dezinstitucionalizacijo. To prigodo mi je povedal, ko je bilo v Socialnem centru Rog pripravljalno sre?anje gibanja Iz-hod, nove iniciative in generacije za prenehanje zapiranja norosti v totalne institucije in za njeno svobodno ?ivljenje v skupnosti.

Rene Suša, 10. 7. 2014 13:16, Polizika

Drage so-prebivalke in so-prebivalci,

V teh navidezno brezizhodnih ?asih, ko nas v sku?njavo vodijo tako la?ni kot pravi preroki, vas pozivam, da sklenemo roke v molitvi in poni?no predamo svoje usode v roke Vsevi?nji in Vse?e?nji, da bodo na?i poletni sladoledi polni smetane in ne zgolj privatizirane vode.

 

Bratje in sestre: molimo!

 

Gospodarska rast, ki obljublja? nebesa,

Posve?eno bodi tvoje ime,

Pridi k  nam tvoje kraljestvo,

Zgodi se tvoja Troika, kakor v Gr?iji,

Tako v Sloveniji.

Rene Suša, 10. 7. 2014 12:57, Polizika

Ta zadu?nica je posve?ena velikanom slovenske literature: Cankarju, Vorancu, Pre?ernu, Bevku Tav?arju in vsem drugim nepre?tevnim o?etom na?ega naroda. Tistim, ki so nas rodili iz svoje potne, krvave tinte, s katero so pojili liste z blatno teko?ino slovenskega in svojega trpljenja. O mrtvih samo najbolje ali ni? - tako pravijo. Vnaprej vas prosim odpu??enja, morda bi bilo bolje, ?e ne bi rekel ni?.

Rene Suša, 10. 7. 2014 12:39, Polizika

Prej?nji teden so povsod po Evropi ljudje, ki se jim je zdelo smiselno to po?eti, stopali na voli??a in izpolnjevali volilne listi?e. No, v Sloveniji tega prete?no nismo po?eli. 24 % volilna udele?ba po podatkih uradne strani volitev je? hja? kaj naj re?em - fantasti?na??? Z veliko ve?ino 76 % je zmagala koalicija nezaupanja v predstavnike starih in potencialno novih elit, odtujenosti evropskega parlamonstruma,  kriti?nega razmisleka, anga?irane neanga?iranosti in lepega vremena. Pismo? pa tak?no koalicijo bi volil ?e jaz, ki sicer ne hodim na volitve. Aja? ups? saj sem jo.

Andrej Kurnik, 13. 6. 2014 15:14, Polizika

Pribli?ujejo se dr?avnozborske volitve. Praznik demokracije, dan, ko se izrazi volja ljudstva, bi dejali zagovorniki parlamentarne demokracije. Pred nami je mesec pranja mo?ganov s tem hlinjenim zanosom. Ko se bodo na televizijskih ekranih, na radijskih valovih, v ?asopisnih stolpcih delali, kot da se ni ni? zgodilo. Kot da ima njihov spektakel ?e kak?no veljavo in lahko razre?ijo politi?no in dru?beno krizo z volitvami. Da bo njihov umetelen sijaj ?ude?no prepri?al ljudi, da imajo opravka z zlatom in ne z drekom.

Andrej Kurnik, 30. 5. 2014 15:33, Polizika

Oscar Lopez Rivera, borec za neodvisnost Portorika, je za re?etkami zveznega zapora ZDA ?e 33 let. V?eraj so po vsem svetu potekali razli?ni solidarnostni dogodki z zahtevo po njegovi takoj?nji izpustitvi. Tak dogodek je v obliki predavanja in debate v Ljubljani organiziralo veleposlani?tvo Bolivarijanske republike Venezuele.

Andrej Kurnik, 16. 5. 2014 15:07, Polizika

Politi?ni manever Zorana Jankovi?a, ki vodi v pred?asne volitve, je po?el enoglasno zgra?anje. V re?imski politiki ter re?imskih medijih in tudi v javnosti, ki se je oblikovala z vstajami. Strasti, ki diktirajo zgra?anje, so seveda razli?ne. V primeru re?imskih komentarjev strah pred tem, da bo politi?na kriza zamajala kon?no solidno vsiljene predstave, da obstaja samo en izhod iz krize, finan?nim oligarhijam naklonjene reforme. Privatizacija, odpis tajkunskih posojil in njihov prenos na dru?bo, privatizacija profitov in rent ter socializacija izgub. Vstajni?ke kroge vodijo druge strasti.

Špela Pušnar, 8. 5. 2014 16:45, Polizika

Dobrodo?li na mariborskem radiu ?tudent na frekvenci 95,9 MHz in skozi spletni pretok radiomars.si, dobrodo?li v Poliziki pri odkrivanju realnosti v javnosti.

Andrej Kurnik, 2. 5. 2014 15:03, Polizika

Minil je prvi maj. V teh krajih ?uda?ko poimenovan praznik dela. Kot da je delo nekaj dostojanstvenega. Kjer je bila dru?ba mezdnega dela vedno vsiljena in ni nikoli postala hegemonska ideologija, so v?eraj potekali protesti, konfrontacije s policijo in fa?isti ? radosten dan kovanja mo?i tistih, ki so prisiljeni, da za pre?ivetje prodajajo svojo delovno silo. Pri nas pa so bili proslave s ?lani politi?ne kaste kot govorniki. In z obljubami, da bodo bogateli tako, da nas bodo vpregli v delo.

Gregor Stamejčič, 1. 5. 2014 13:00, Polizika

Evo, ?e en bastard child polpretekle zgodovine nam trka na vrata. Dela prost dan dela, s katerim je proletariat slavil ?rtev svojih ?ika?kih bratov, v veliki meri anarhistov in sindikalistov, ki so jim s svojo ?rtvijo izborili osemurni delavnik. Dan, ki ga praznujejo prakti?no povsod po svetu, izvzem?i seveda ZDA, kjer se je masaker na Haymarketu sploh zgodil.