Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.

Andrej Kurnik, 30. 1. 2015 16:16, Polizika

Kon?no se je zgodilo. Levica ponovno na oblasti. Z zmago Sirize na volitvah se je za?ela prihodnost. In prihodnost pripada levici. Zanos, ki se po nedeljskih volitvah v Gr?iji ?iri po socialnih omre?jih, je nalezljiv. Obli? na rane poteptanega dostojanstva dobro dane. Sedaj imajo poni?ani in raz?aljeni po Evropi mo?nega za??itnika. Opremljenega z arzenalom dr?avne oblasti. Nemo? se je spremenila v suvereno vsemogo?nost.

Zoon Politikon, 29. 1. 2015 13:43, Polizika

Ta pravljica govori o tropu volkov, ki so bili v ?kripcih, ker ?e dolgo niso imeli ?esa jesti, skratka, pre?ivljali so te?ko obdobje. Stari volk, vodja tropa, jih je miril, prosil jih je, naj bodo potrpe?ljivi in naj ?akajo, saj bodo prej ali slej pri?li mimo divji pra?i?i ali ?rede jelenov, tako da si bodo lahko zagotovili bogat ulov in si kon?no le napolnili trebuhe. Neki mlad volk pa ni hotel ?akati in je sku?al te?avo na hitro re?iti. Odlo?il se je, da bo ?el iz gozda in za hrano prosil ljudi. Stari volk ga je sku?al ustaviti z besedami, da se bo spremenil in ne bo ve?

Emina Koren, 26. 1. 2015 14:13, Polizika

Pozdravljeni v novi poliziki in v novi eri nove Evrope, ki se je nekako tiho prikradla brez, da bi ve?ina to sploh opazila. Kje, kdaj, kako?

Rene Suša, 23. 1. 2015 17:53, Polizika

Pred dvema tednoma se je s strelskim pohodom na ?asopis Charlie Hebdo v Franciji zgodil napad na svobodo govora, ki je spro?il val ogor?enja in solidarnosti po vsem svetu. Pe??ica fundamentalisti?nih skrajne?ev je vdrla v poslopje ?asnika in s streli pokosila novinarsko osebje dru?beno odgovornega, kriti?nega medija, katerega karikature na naslovnicah so simbol svobodnega novinarskega izra?anja v zahodnem svetu. Tako vsaj je bilo mo?no prebrati v odzivih medijev prvih nekaj dni po napadu.

Andrej Kurnik, 16. 1. 2015 16:42, Polizika

?Tip se vr?e iz petdesetega nadstropja. Medtem ko leti, se bodri: 'Do sedaj je vse v redu, do sedaj je vse v redu'. Toda pomembno ni padanje, ampak pristanek.? Tako nekako pravi glas v ?pici francoskega filma La Haine, re?iserja Mathieuja Kassowitza. Pretresljive pripovedi o ?ivljenju treh mladeni?ev v kateremkoli francoskem satelitskem mestu, kateremkoli cite. Francija je prej?nji teden pristala. Bolje re?eno, tre??ila. Potem, ko so se leta bodrili, da je do sedaj vse v redu.

Zoon Politikon, 16. 1. 2015 10:05, Polizika

Najbr? vsi pomnimo medijsko meketanje in strankarsko ?vrgolenje o tehni?ni vladi o zlove??i ali pa odre?ilni Trojki. V enem primeru bi ta pri nas uploadala tisti odre?ilni program nenehnega gospodarskega razvoja ali pa, ?e je zlobna, bi ta ustvarila popolno pusto?enje, rev??ino, bedo, populizem, celo nacionalsocializem bi porodila. Skratka, v enem primeru je tehni?na vlada dobra, v drugem pa slaba. Zdi se kot, da obstaja samo vpra?anje ali tehni?na vlada DA ali pa tehni?na vlada NE.

Emina Koren, 11. 1. 2015 20:38, Polizika

Pozdravljeni v prvi po-novoletni poliziki! Novo leto, nove mojstrovine, ki jih kreirajo modre glave na?e pre?erne de?elice. Trenutno se ubadam z odlo?itvijo ustavnega sodi??a glede financiranja privatnih osnovnih ?ol. A res?! Pa ravno pravi trenutek je za tak?ne razprave. Zdaj, ko gre ?e tako ali tako vse k vragu, zdaj lahko na? ?as in davke porabimo za tovrstne razprave in odlo?itve. Ista in?titucija je sicer enkrat ?e presodila v tej zadevi in takrat se je izrekla proti.

Emina Koren, 29. 12. 2014 18:28, Polizika

Ker smo tik pred novim letom bi se skoraj spodobilo, da bi se ozrli nazaj in pokomentirali leto, ki se izteka.

Andrej Kurnik, 19. 12. 2014 14:29, Polizika

Mama in de?ek, ki ?ivita v hi?i v Desklah, le nekaj metrov oddaljeni od osnovne ?ole, sta obupana. Desetletnik, ki je z materjo iz Bosne pri?el letos poleti, je ?rtev ponavljajo?ega se nasilja so?olcev. Razmer v petem razredu, ki je ??e od vrtca problemati?en? na ?oli ne uspejo urediti. Ko so de?ka pred dnevi pretepli, je pediater, ki ga je zdravil, poklical policijo. Tako so v sredo o novem primeru nasilja v ?olah pisale Primorske novice.

Zoon Politikon, 17. 12. 2014 19:44, Polizika

Kak?na je ?love?ka narava? Ima ?lovek poleg svoje narave, ki je zna?ilna za vsa ?iva bitja tudi kak?no drugo naravo? Nekaj ve? kot zgolj biolo?ko naravo. Ima ?lovek mogo?e dve, tri, ve? narav? Eno, ki si jo deli z vsemi ?ivimi bitji in druge, ki so izrazito ?love?ke. Pustimo to za enkrat ob strani.