Konvoj NVO

Oskar Štrajn, 9. 3. 2014 11:57, Konvoj NVO

Drage poslu?alke, cenjeni poslu?alci, dobrodo?li v oddaji o nevladnih organizacijah na obmo?ju podravske statisti?ne regije. Kot obi?jano se bomo podali po dolini reke Drave in ve?ino ?asa obstali v najve?jem slovenskem obdravskem mestu. Mesto Maribor res ni bilo najbolj zgledno slovensko mesto iz gospodarskega vidika, v preteklih desetih letih, pa se je zaradi tega za?el razvoj politi?nega udejstvovanja prebivalcev. Prav nevladne organizacije ta trenutek delujejo z inovativnimi politi?nimi pristopi, ki so v tujini ?e uveljavljeni in tako v najve?ji mo?ni meri pomagajo me??anom.