Cultural March

V?asih je spodbudno pre?kati v?liko vodo. Cikel oddaj naslavlja pere?e probleme sodobne dru?be in ?iri na?a podro?ja raziskovanja, da bi zmogli videti alternative in se nau?ili soobstoja razli?nih izbir in na?inov ?ivljenja. Prostore, nujno potrebne redefinicij in vedno novih razmislekov, zapopade skozi podajanje aktualnih informacij, ma?je skoke v zgodovino in v?asih mozai?no, v?asih analiti?no primerjavo s situacijo posameznih obravnavanih podro?ij v krajih ?ez eno v?likih vod?, v Zdru?enih dr?avah Amerike. 

Projekt podpira Ameri?ka ambasada v Ljubljani. 
This project was funded, in part, through a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Authors and do not necessarily reflect those of the Department of State.

 

Nina Roškar, 16. 5. 2014 19:00, Cultural March

Makedonija je že dolgo kandidatka za ćlanstvo v EU. Večina držav v regiji, ki so že pred leti nazadovale, Makedonijo zdaj prehitevajo. Ta je bila v središču prizadevanj EU, zdaj pa vedno bolj postaja nezanimiva in zapostavljena. Neuspeh pri vstopanju v EU bi bil velik udarec za državo, v kateri je podpora pristopu EU zelo velik in deklariran cilj vseh političnih faktorjev v državi.

Nina Roškar, 9. 5. 2014 19:00, Cultural March

Sodeč po letnem poročilu evropske unije o napredku zahodnega Balkana in Turčije, se evropski priključevalski proces spet premika v fokus mednarodne javnosti. Na presenečenje mnogih opazovalcev so možnosti začetih pogajanj z EU pripeljale do pozitivnih političnih premikov in večje stabilnosti na Balkanu. Kako se bodo naši gostilniški pogovori s srbskimi kolegi nadaljevali sedaj, ko so se začela pristopna pogajanja po zmagi proevropske Srbske napredne stranke, bomo seveda spremljali, sedaj pa poglejmo v ozadje srbskega pristopanja k EU.

Nina Roškar, 2. 5. 2014 19:00, Cultural March

Napeta zgodba pristopa Črne Gore k EU: le dobro leto po razglasitvi neodvisnosti je bil v Luksemburgu podpisan Sporazum o stabilizaciji in pridruževanju in le malo za tem je Evropska komisija vzpostavila svojo delegacijo v Podgorici. Črnogorski parlament je Sporazum hitro ratificiral, skupaj s tem pa tudi sporazum o vizah in ponovnem sprejemu, ki so stopili v veljavo leta 2008. Konec istega leta je Ćrna Gora podala prošnjo za članstvo v EU.

Nina Roškar, 25. 4. 2014 19:00, Cultural March

Hrvaška je prvega julija 2013 postala 28-a članica Evropske unije in to v času še vedno trajajoče krize. Kako in zakaj je do tega prišlo, bomo sedaj poskusili razjasniti v kratkem zgodovinskem pregledu pristopanja Hrvaške k EU. Izvedeli bomo tudi marsikaj o načinih, kako si nadnacionalne organizacije podjarmljajo majhne in tudi malo večje države.

Nina Roškar, 21. 3. 2014 18:00, Cultural March

Poglejte z nami programe Ameriške Ambasade v Ljubljani za podporo nevladnim organizacijam. Kako so zasnovani in kakšne projekte podpirajo. Dobro je vedeti.

Nina Roškar, 7. 3. 2014 18:00, Cultural March


Po petini odraslih, ki so v Sloveniji leta 2012 zaznali poslovne priložnosti, je bilo lani takšnih le še 16 odstotkov. Slovenija tako skupaj s Slovaško in Španijo zaseda 63. mesto na lestvici 67 držav, kjer zadnji mesti zasedata Južna Koreja in korporativna Japonska. Kaj sploh je posel in kaj poslovna priložnost?

Nina Roškar, 31. 1. 2014 19:00, Cultural March

Stopamo v tehnološke izzive, ki nam jih bo ponujala prihodnost. Nanjo lahko gledamo tudi optimistično in predvidevamo, da bodo fosilna goriva dostopna še kakšno stoletje ali več, da bo nuklearna energija postala pomembnejša od sedanjih, da se bodo tehnologije obnovljivih virov energije hitro izpopolnile, in da so bili predvideni učinki klimatskih sprememb precenjeni. Tudi, če se to izkaže za resnično, pa dokazov vedno manjših povratkov energije in finančnih vložkov v črpanje nafte ne moremo več spregledati. Bliža se nam sprememba v infrastrukturi.

Saška Goropevšek, 24. 1. 2014 19:00, Cultural March

Oddaja Kulturni Marš je tokrat posvečena ekološki tematiki Inovacije v reciklažnih tehnologijah. V pogovoru s profesorico Diano Gregor Svetec z ljubljanske Naravoslovnotehniške fakultete odkrivamo okolju prijazno recikliranje odpadnih snovi v proizvodnem procesu in predstavljamo eno najstarejših in najbolj razširjenih oblik recikliranja na svetu - recikliranje papirja. Uvajamo vas v različne načine ločevanja in recikliranja odpadkov, zakonodajo, s katero je regulirano zbiranje, ločevanje in predelava odpadkov ter prakse, ki so uveljavljene v Sloveniji.

Nina Roškar, 17. 1. 2014 19:00, Cultural March

V oddaji bomo pregledali, kako delujejo in kako se vzpostavljajo mehanizmi za povečanje trajnostne energije. Ker je izobraževanje ljudi pomemben dejavnik, bomo pogledali, kaj svetujejo organizacije, ki se s tem ukvarjajo in koliko so upoštevani predlogi, ki bi dejansko pripomogli k bolj zelenim tehnologijam. 

Nina Roškar, 10. 1. 2014 19:00, Cultural March

Prva letošnja oddaja v sodleovanju z ameriško ambasado v Ljubljani. Polemizirajmo zelne tehnoogije v Sloveniji in kako se te uveljavljajo v Združenih državah Amerike.